Online

Vad är radonhus?

Det är möjligt att alla typer av hus kan vara utsatta för farligt höga nivåer av radon (radonhus), vilket kan orsakas av olika faktorer såsom byggnadsmaterial (blåbetong) eller hushållsvatten. Men oftast är det marken som huset står på som är den främsta källan till radon. Eftersom radon är en gas som inte har någon färg eller lukt, är det viktigt att mäta halterna av radon i inomhusluften för att avgöra om det finns en farlig nivå av radon i ditt hem.

För att avgöra om ett hus eller en lokal har en hög halt av radon, är mätning det enda tillförlitliga sättet. Radonhalten mäts vanligtvis i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

För att erhålla ett tillförlitligt resultat när man mäter radonhalten i ett hus eller en lokal, är det viktigt att genomföra en långtidsmätning under eldningssäsongen som pågår från oktober till och med april. Långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radonhalten och bör genomföras under minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. För bostäder och allmänna lokaler är det tillåtna gränsvärdet för årsmedelvärdet av radonhalten 200 Bq/m3.

Det uppskattas att det idag finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda nivåer av radon i inomhusluften. Höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer och omkring 500 personer i Sverige drabbas av lungcancer årligen på grund av radon. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta dess halter!

Att genomföra en radonmätning är väldigt enkelt. För att mäta radonhalten, behöver du bara beställa radondosor och placera dem enligt instruktionerna. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du besked om det finns förhöjda nivåer av radon eller inte.

Det är särskilt viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer: när man köper eller säljer en bostad, vid renovering eller tillbyggnad av en befintlig byggnad, vid ändringar i ventilationssystem eller uppvärmningssystem, vid byggande av ett nytt hus och om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen. Det är också lämpligt att mäta radonhalten om man misstänker att det finns radon i huset eller lokalen.